NinetyEight faciliteerde op 27 september een sessie van de Denktank Curaçaose Diaspora in Nederland (DCD) over het Urgentieprogramma Armoedebestrijding van het kabinet Rhuggenaath in Curaçao. Na een korte introductie door Gevolmachtigd Minister van Curaçao Anthony Begina, besprak programmaleider Armoedebestrijding Jurenne Hooi in een heldere presentatie achtergrond, doelen en uitdagingen van het urgentieprogramma. Denktank-leden met expertise en ervaring in armoedevraagstukken en andere professionals gingen daarna onder begeleiding van Eugène als facilitator van NinetyEight vanuit diverse perspectieven met elkaar in gesprek, om nieuwe initiatieven te ontwikkelen voor ondersteuning van het armoedebestrijdingsprogramma.

Praktische ideeën
De uitdaging was om tijdens een tweeënhalf uur durende sessie initiatieven te bedenken, die vanuit de diaspora in Nederland kunnen worden ondernomen voor interventies met duurzame en niet-duurzame impact op de armoede in Curaçao. Eugène vroeg de deelnemers om de ruim tachtig geopperde ideeën te clusteren. Hieruit kwamen zes clusters voort. Hierna zijn de top-4 clusters geordend in de COCD-box van realiseerbare gewone ideeën (blauw), realiseerbare innovatieve ideeën (rood) en nog niet realiseerbare innovatieve ideeën (geel).

Geen papieren tijgers
De deelnemers gaven hun voorkeur aan voor drie ideeën: Huis in de wijk (Sentro di Bario 2.0), Facebookpagina ‘Durf te doen op Curaçao’ en een initiatief om op twee scholen de leer- en speelomgeving voor de leerlingen op te pimpen. De deelnemers werkten daarna, in nieuwgevormde teams het idee van hun keuze nog wat verder uit. Een vertegenwoordiger van ieder team hield een korte pitch, waarin hij/zij vertelde welke initiatieven het team wil ondernemen om de ideeën te realiseren. Opdracht vanuit de Denktank is nadrukkelijk om in de komende maanden verder te werken aan de realisatie van deze impactrijke ideeën, zodat het geen papieren tijgers blijven.
In februari 2019 zullen de teams tijdens een vervolg op deze Denktank opnieuw bij elkaar komen om verslag te doen van de voortgang van de initiatieven. De kabinetsdirecteur sloot de sessie af met een dankwoord aan alle deelnemers, Jurenne Hooi en de facilitator voor hun bijdrage aan een succesvolle sessie.