Workshops Project Canvas op 8 en 29 september
NinetyEight verzorgde op 8 en 29 september twee workshops voor het Platform Haags Antilliaans-Arubaans Beraad (HAAB) in Den Haag. Zo’n 25 deelnemers uit 15 verschillende stichtingen en ondernemingen in het sociaal domein namen deel aan twee studiedagen over projectopzet, fondsenwerving en vrijwilligersmanagement.


Van projectidee naar projectopzet
In de workshop Projectopzet van 8 september, die Eugène Boeldak mocht verzorgen, werden vijf projectideeën gekozen uit de inzendingen van de deelnemers. Projectmatig werken begint met een projectidee als antwoord op een probleem of uitdaging. Van een projectidee werk je naar een globale projectopzet, die later kan worden uitgewerkt tot een projectplan.


Creativiteit en energie

In gemixte teams van deelnemers met veel en weinig ervaring, werden de vijf projectideeën uitgewerkt tot een projectopzet. Daarbij maakte NinetyEight gebruik van het Project Canvas, ontleend aan Rudy Kor. Het enthousiasme van de deelnemers zorgde voor een energieke, creatieve en productieve sfeer. De betrokkenheid en inzet was groot.


Pitch en feedback
Voorafgaand aan de tweede sessie van 29 september werkten de projectgroepen de kern van hun projectopzet verder uit. Dat bleek een goede test in samenwerken. Tijdens de tweede sessie werd een drietal projectopzetten kort gepitcht, waarna de overige deelnemers en Eugène vragen stelden en feedback gaven. Hiermee kunnen de projectgroepen hun projectopzet verder aanscherpen. In oktober bespreekt een projectgroep een geoptimaliseerde projectopzet met de opdrachtgever om te horen of, en in welke mate, deze zich leent voor uitwerking tot een projectplan voor de beoogde doelgroepen.

Twee projectgroepen hadden, uitgaande van hun canvas, al een projectplan geschreven. Zij bespreken hun geoptimaliseerde projectopzet en -plan binnenkort met de opdrachtgevers om samen de volgende stappen te bepalen.