NinetyEight Consulting verzorgt de workshop ‘Samenwerking die werkt’ op 16 november in Den Haag en op 23 november in Utrecht. In deze blog gaan we in op een aantal belangrijke aspecten van samenwerken. Aanmelden kan onderin deze blog.

Hoe betrek je anderen op de juiste wijze bij je initiatieven? Mensen werken samen met anderen om taken gedaan te krijgen, van ’s-ochtends vroeg tot ’s-avonds laat.  Wat is samenwerken? Dat is je energie, tijd, geld, brein en hart inzetten om samen met anderen iets tot stand te brengen. Samenwerking die werkt kan vooruitgang versnellen, creatieve ideeën stimuleren, draagvlak scheppen en conflicten voorkomen. Hoe bereik je samenwerking die werkt, hoe bereik je effectieve samenwerking?

Het begint met een persoon die het initiatief neemt om een andere persoon te betrekken bij een activiteit; kortom een initiatief tot samenwerken. De initiatiefnemer en de uitgenodigde(n) voelen zowel hoop als angst. Beiden koesteren de hoop dat het werk sneller en makkelijker wordt opgeleverd, dat zij samen tot betere ideeën komen, en dat zij elkaar onderling ondersteunen. Tegelijkertijd kennen zij de angst dat het werk mogelijk te lang gaat duren, dat er meer inspanning nodig is, dat ieder controle verliest, dat ieder kan falen.

Wanneer wij onze hoop en angst erkennen, scheppen wij een basis om te leren omgaan met onze hoop en angst. Een stevige basis voor het betrekken van anderen in een samenwerking scheppen we door de volgende vijf vragen te beantwoorden:

  • Welke betrokkenheid of samenwerking is nodig?
  • Hoe weet ik wie erbij te betrekken?
  • Hoe nodig ik uit tot samenwerken?
  • Hou houd ik mensen betrokken?
  • Hoe rond ik het werk met anderen af?

1. Welke betrokkenheid of samenwerking is nodig?
Stel je eerst de vraag of je anderen bij een taak moet betrekken om die tot een succes te brengen. Als je anderen betrekt, welke betrokkenheid denk je dan nodig te hebben: expertise, hand- en spandiensten, commitment of kennisoverdracht? Het waarom-samenwerken bepaalt het hoe-samenwerken. Begin vooral klein met samenwerken. Begin er niet aan tenzij je ook bereid bent af te ronden.

2. Hoe weet ik wie erbij te betrekken?
Voordat je snel besluit tot het uitnodigen van bekenden voor de samenwerking is het raadzaam om te denken aan groepen mensen die beslist iets bijzonders toevoegen aan het werk. Voor het aantal te betrekken mensen is het beantwoorden van een aantal sleutelvragen een goed hulpmiddel, waar ik in onze workshops bij stilsta. Je hebt vaak niet alle betrokkenen voor het hele traject nodig. Hoe weet je nou wie je wanneer het meest nodig hebt?

3. Hoe nodig ik uit tot samenwerken?
Voor een succesvolle werving en goede reactie van de juiste personen is een aantal aspecten belangrijk, zoals:

  • Een doordachte lijst van personen om uit te nodigen.
  • Een aansprekende (persoonlijke) manier van uitnodigen.
  • Een gefundeerde/duidelijke vraag om iets te doen.

4. Hoe hou ik mensen betrokken?
Om mensen betrokken te houden in de samenwerking is het van belang dat zij steeds weten waarom zij meedoen en zich ondersteund voelen. Zorg dat vooral sleutelfiguren betrokken blijven, maar aanvaard ook dat je soms van mensen afscheid moet nemen.

5. Hoe rond ik de samenwerking af?
Mensen hebben behoefte aan een duidelijk begin en eind. Als hun taak erop zit in de samenwerking, maak dit dan duidelijk. Rond de laatste werkzaamheden in goed overleg af, bedank betrokkene voor zijn/haar bijdrage, regel de overdracht en neem tijd voor reflectie en evaluatie.

NinetyEight Consulting verzorgt op 16 en 23 november twee workshops rond het thema ‘Samenwerking die werkt.’ Voor deze workshops kun je je aanmelden via onderstaande links.

Workshop Samenwerking die werkt, Den Haag
Vrijdag 16 november, 13:00-17:00 uur
Het Curaçaohuis, Prinsegracht 63-65
2512 EX Den Haag
Tickets: € 50,00 excl. 21% Btw.
https://samenwerking-die-werkt-den-haag.eventbrite.nl


Workshop
Samenwerking die werkt, Utrecht
Vrijdag 23 november, 13:00-17:00 uur. Inloop 12:30 uur.
Raadhuis Vleuten, Pastoor Ohllaan 39
3451 CB Utrecht
Kosten € 50,00 excl. 21% Btw.
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-workshop-samenwerking-die-werkt-51910638116