Armoedebestrijding Curaçao

NinetyEight faciliteerde op 27 september een sessie van de Denktank Curaçaose Diaspora in Nederland (DCD) over het Urgentieprogramma Armoedebestrijding van het kabinet Rhuggenaath in Curaçao. Na een korte introductie door Gevolmachtigd Minister van Curaçao Anthony...

Van projectidee naar projectopzet in Den Haag

Workshops Project Canvas op 8 en 29 september NinetyEight verzorgde op 8 en 29 september twee workshops voor het Platform Haags Antilliaans-Arubaans Beraad (HAAB) in Den Haag. Zo’n 25 deelnemers uit 15 verschillende stichtingen en ondernemingen in het sociaal domein...

Vijf tips voor effectieve meetings

Meeting, overleg of vergadering. Deze woorden zijn bijna synoniem geworden met het verspillen van tijd. Maar, deze ontmoetingen verspillen geen tijd. Het zijn mensen die de tijd van mensen verspillen. Wat kunnen mensen aan deze tijdverspilling doen? Wanneer je een...

Waar staat de naam ‘NinetyEight’ voor?

  Johanna Christina Florencia, 1896-1998   NinetyEight “Waar staat de naam NinetyEight eigenlijk voor?” wordt me vaak gevraagd. Dan vertel ik over mijn oma van moederszijde. Hoe ik vanaf mijn negende jaar bij haar opgroeide, nadat mijn opa overleed. Onder andere...