FACILITEREN

NinetyEight ontwerpt, begeleidt en verslaat workshops, vergaderingen, seminars, heidagen, congressen en conferenties. Faciliteren (procesbegeleiding) kan bijvoorbeeld ingezet worden om samen een lastig project of vraagstuk op te lossen, werkprocessen te bespreken en effectiever in te richten, of veranderingen door te voeren. Onze facilitator ondersteunt en begeleidt je in dat proces en stuurt bij waar nodig, vanuit een onafhankelijke positie.

NinetyEight faciliteert belevingsworkshops, waarin je op een zakelijk speelse en veilige manier ervaart, beleeft en leert hoe je bestaande en nieuwe kennis en vaardigheden kunt inzetten om je effectiviteit te vergroten.

Wij faciliteren met inzet van spel en spelvormen, waarmee we je als deelnemer actief betrekken en motiveren. Het gebruik van spelprincipes als autonomie, betekenisgeving, uitdaging, leren en feedback stimuleert leren door zelf ervaren, interactie met andere deelnemers, zelf- en groepsreflectie. Je doet spelenderwijs nieuwe kennis en vaardigheden op. Wij haken aan op je persoonlijke beleving en intrinsieke motivatie, waardoor je alles wat je in de belevingsworkshop leert, gemakkelijker onthoudt en sneller kunt toepassen in je werksituatie. Faciliteren betekent vergemakkelijken, toerusten en ondersteunen.

Meer weten?
Vul het contactformulier in om vrijblijvend te ontdekken wat faciliteren voor jou kan betekenen en gun jezelf de winfactor!