Workshops ‘Van projectidee naar projectopzet’ voor Stichting Ocan en HAAB

Stichting Ocan – Cynthia Ortega-Martijn, Bureaumanager 

De workshops ’Van projectidee naar projectopzet’ vormden onderdeel van twee studiedagen voor Antilliaanse organisaties in Den Haag die door Stichting Ocan is georganiseerd. Als uitvoerder en deelnemer aan de studiedagen, kan ik zeggen dat Stichting Ocan zeer onder de indruk is van de professionaliteit van de ingezette trainer/coach van NinetyEight Consulting, de heer Eugène Boeldak. Zowel bij de voorbereiding als bij de verzorging van de workshops en de eindevaluatie, is bij ons vast komen te staan dat het hierbij gaat om een professionele en betrokken persoon die zich houdt aan afspraken en erg resultaatgericht is. Gedisciplineerd en vakinhoudelijk sterk heeft hij ervoor gezorgd dat 3 projectvoorstellen gepresenteerd konden worden, die ook ingediend kunnen worden bij fondsen en subsidieverstrekkers. Alle ingediende projectvoorstellen zijn op een deskundige manier beoordeeld en voorzien van verbetervoorstellen waar de organisaties veel aan hadden. Het was voor veel deelnemers een eye-opener op welke manier zij een projectidee het beste in een plan konden gieten. De evaluaties over de workshops zowel schriftelijk als mondeling lieten zien dat de deelnemers erg tevreden waren met de inhoud van de workshop en de kwaliteit van de trainer/coach. Vanuit Ocan hebben wij een prachtig sfeerverslag ontvangen dat ook getuigt van de betrokkenheid van de heer Eugène Boeldak, maar ook zijn collega Marion Keizer co-trainer/coach en mede-auteur van een professioneel beeldverslag. Wij willen dan ook NinetyEight Consulting van harte aanbevelen bij andere toekomstige opdrachtgevers en bedrijven.

Samenwerkingsorganisatie HAAB – Ruben Severina, voorzitter
Op een enthousiaste en laagdrempelige manier heeft NinetyEight een tweetal workshops gehouden voor Haagse Antilliaans-Arubaanse organisaties. De workshop werd over twee dagen gehouden. Op 8 september 2018 heeft Eugène Boeldak uitgelegd hoe het canvasmodel werkt en werden er werkgroepen gevormd die één van de door de organisaties gekozen projecten gingen uitwerken. Op de tweede dag – 29 september 2018 – werden de projectplannen besproken. Een effectief model dat op een effectieve wijze is overgebracht. Ik beveel NinetyEight Consulting dan ook graag aan.

Benita Home Den Haag – Joyce Kwidama, directeur
De workshops ‘Van projectidee tot projectopzet’ is ingezet vanuit het Canvasmodel. Ik wil Eugene Boeldak en zijn bedrijf NinetyEight Consulting complimenteren met de manier hoe zij invulling hebben gegeven aan deze workshops. Er is uitgelegd hoe men een succesvol project kan opzetten op een gestructureerde manier door bepaalde stappen te doorlopen. Het was niet makkelijk voor alle deelnemers doordat het een andere manier vraagt om een project op te zetten. Ik ben in deze blij met mijn team dat wij goed hebben kunnen brainstormen en dat wij vanuit een soort trechtermodel gedwongen werden om stil te staan bij de verschillende uitdagingen wanneer je een project indient. Hierdoor zijn wij gezamenlijk gekomen tot een eerste kwalitatieve projectopzet gericht op een ontwikkelprogramma voor statushouders. Vaak hebben wij de neiging om alleen de positieve zaken op te schrijven, de doelstellingen die wij willen bereiken en wat wij willen gaan doen, maar staan niet stil bij de vele uitdagingen die er zijn bij een project. Het canvasmodel laat je denken vanuit het perspectief van de opdrachtgever, bijvoorbeeld de gemeente. Dit vraagt inderdaad om een andere manier van kijken, waar wij echt van hebben geleerd. Deze workshop wil ik echt aanbevelen.

Faciliteren voor Holland Colours Apeldoorn – Gina Provó Kluit, Director Global Marketing
Tijdens onze tweedaagse strategie workshop wilden we een moment inbouwen om samen met het team terug te blikken op de resultaten van deze belangrijke workshop. Bovendien wilden we de discussies en nieuwe inzichten op de een of andere manier ook een plek geven. Gezien het intensieve karakter van deze twee dagen, moest dit alles wel op een ontspannen manier gebeuren. Ik was al eerder bij een bijeenkomst geweest die Eugene op ontspannen wijze had gefaciliteerd. Vandaar dat ik NinetyEight benaderde met onze wens. Eugene had een zestal praktijkgerichte, speelse oefeningen voor ons samengesteld, die niet alleen het groepsgevoel versterkt hebben, maar we kregen er ook enorm veel energie van. Het leken simpele oefeningen, maar ze waren krachtig en vormden een goede spiegel van de dynamiek in onze groep. Zowel de sterke punten als verbeterpunten kwamen helder en respectvol naar voren. NinetyEight, bedankt!

LinkedIn profiel optimaliseren, Thierry Maes van Fijnmaesig B.V.
Zeer bedankt voor je inspanningen, Marion. Ze deden ertoe. Met name het kort en bondig verwoord krijgen van dat wat in vakjargon gebruikelijk is.

Copy-editing autobiografie, Brayn van Russel
In mei 2017 hebben mijn familieleden en ik, voor een project, de kennis van het bedrijf NinetyEight ingezet. Hun professionaliteit en manier van werken is mij zo goed bevallen, dat ik deze organisatie ook voor een persoonlijk en therapeutisch project heb gevraagd. In februari 2018 heb ik nl. mijn autobiografie in samenwerking met Marion Keizer (NinetyEight) uit mogen brengen. Marion heeft mijn verhaal van begin tot eind geredigeerd en geoptimaliseerd. Zij heeft ervoor gezorgd dat ik mijn autobiografie volgens de juiste richtlijnen heb kunnen opstellen en dat het een helder en leesbaar verhaal is geworden. Ik ben ontzettend blij en dankbaar dat zij met haar expertise, mij in een van de belangrijkste projecten van mijn leven, heeft kunnen begeleiden.

Training, mr. Kenneth Dambruck CAMS, CFE, lid social community
Ik heb zowel de training ‘Effectief vergaderen’ als de training ‘Voorbereiden en uitvoeren van een interviewgesprek” van Eugene Boeldak van NinetyEight gevolgd in mei 2017. De training ‘Effectief vergaderen’ bleek interessant en behandelde de manieren waarop een vergadering zo effectief mogelijk kan worden georganiseerd en verlopen. De twee uren die voor deze training waren uitgetrokken bleken echter te weinig. Dit kwam tot uiting toen de cursisten het theoretisch gedeelte in de praktijk moesten brengen. Deze training dient minstens over drie uren te worden gespreid. De training ‘Voorbereiden en uitvoeren van een interviewgesprek’ is beslist de moeite van het volgen waard. Er werden veel tips gegeven over de manieren waarop men zich dient voor te bereiden op een interview. Een praktische training waar men daarna in het praktische deel duidelijk kon zien hoe snel de cursisten de theorie toepasten. Men leert niet alleen waar je als geïnterviewde zelf op moet letten, maar ook hoe men een interview kan leiden naar gewenste onderwerpen. De training is zowel voor personen die vaak worden geïnterviewd als voor journalisten van belang. Eugene Boeldak is een kundige trainer die de tijd neemt om zaken op een heldere, rustige en ontspannen manier over te brengen op de cursisten. Je voelt je op je gemak tijdens de trainingen. 

 

Procesbegeleiding van een start-up – Gwendy Dirks, Marketeer
Ons ondernemersteam heeft de expertise en kennis van NinetyEight van dichtbij mogen ervaren. In drie sessies heeft trainer en procesbegeleider Eugene Boeldak ervoor gezorgd, dat wij ons zakelijk idee/concept verder hebben geconcretiseerd en uitgewerkt. We zijn tot een helder stappenplan gekomen, waarvan een onderdeel, het marktonderzoek, in juli 2017 is uitgevoerd. Het voorbereidende werk voor de uitvoering van het marktonderzoek hebben we tijdens deze sessies gerealiseerd. Ik wil Eugene Boeldak en Marion Keizer van NinetyEight bedanken voor het enthousiasme en de inzet en professionaliteit. Eugene’s heldere kijk op ondernemen en zijn ervaring heeft ons erg geholpen en veel tijd bespaard.

Marketingcommunicatie – Robin Kastermans, CEO WeSocialMEN
Bij WeSocialMEN hadden we o.a. de vraag hoe we onze diensten helder en simpel op onze website tot uiting konden brengen. Nally Pieternella, marketeer van NinetyEight, heeft ons vanuit haar kennis, ervaring en voorbeelden wegwijs gemaakt wat hierin de beste weg is. Op basis van haar eigen inbreng en onze visie hebben we op haar kunnen vertrouwen en zijn onze vragen beantwoord. Fijn is de communicatie die ze daarin meebrengt; we wisten daarom waar we aan toe waren.

Teameffectiviteit – Lindsey Hoesen, Manager Barbershop (8 fte’s)
Met ons team waren wij in 2017 toe aan de volgende stap. De bedoeling was om van onze groep barbers een team te maken. Eugene heeft ons geholpen om met het team de diepgang op te zoeken. Wat willen we bereiken met zijn allen en hoe bereiken wij dit? Ook heeft hij ons, het management en het team, geholpen bij het formuleren van onze doelen en dit kort en krachtig verwoord. Begin 2018 hebben wij de jaarplanning gemaakt en we kijken uit naar de verdere ontwikkelingen die wij nog gaan maken. Uiteraard onder begeleiding van Eugene Boeldak!

Faciliteren evenement – Monique Roders, Inspecteur primair onderwijs
Namens mijn team heb ik Eugène Boeldak gevraagd om te faciliteren bij een terugkerend evenement in onze organisatie. We hebben de ervaring dat Eugène zich bij dit soort gelegenheden gedegen voorbereidt. Eugène is oprecht geïnteresseerd in de mensen met wie hij spreekt of samenwerkt. Hij is in staat aan te voelen wat een groep nodig heeft en anticipeert daarop. Dat betaalt zich terug in het resultaat. Om die reden zal Eugène wel een volle agenda hebben. We moeten hem altijd ‘tijdig vastleggen’ om te zorgen dat hij ons evenement weer kan begeleiden.